Medycyna Naturalna – Sklep Abby

Regulamin sklepu medycynanaturalna.pl.


 1. Postanowienia ogólne
 2. Składanie zamówienia
 3. Wysyłka i koszty
 4. Odstąpienie od umowy i zwrot produktu
 5. Reklamacja produktu
 6. Postanowienia końcowe

§1. Postanowienia ogólne

 1. Właścicielem sklepu internetowego medycyna naturalna dostępnego pod adresem: www.medycynanaturalna.pl jest Katarzyna Pawłowska prowadząca działalność gospodarczą pod nazwą:
  ABBY Katarzyna Pawłowska
  z siedzibą w Pabianicach pod adresem :
  ul. Armii Krajowej 2, 95-200 PABIANICE
  NIP: 8311153359
  REGON: 100608112
  zarejestrowana w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG)
  Dane do kontaktu ze Sklepem:
  tel. 505 511 300
  email: sklep@medycynanaturalna.pl

 2. Przedmiotem działalności sklepu internetowego www.medycynanatrualna.pl jest sprzedaż urządzeń, kosmetyków i innych produktów z zakresu medycyny naturalnej, zdrowia, rehabilitacji, higieny i urody

 3. Regulamin określa w szczególności zasady korzystania przez użytkowników ze Sklepu internetowego www.medycynanaturalna.pl oraz określa sposób składania zamówień, tryb ich realizacji, prawo odstąpienia od umowy, procedurę reklamacyjną oraz pozostałe obowiązki informacyjne Sklepu względem Klienta zgodnie z ustawą o prawach konsumenta z 30 maja 2014 r. (Dz.U. 2014 poz. 827).

 4. Regulamin jest integralną częścią umowy sprzedaży zawieranej z Klientem Sklepu, którego akceptacja jest warunkiem skutecznego zawarcia umowy sprzedaży.

 5. Sklep internetowy www.medycynanaturalna.pl jest płatnikiem podatku VAT, a ceny podane w Sklepie są cenami brutto (zawierają podatek VAT).

§2. Składanie zamówienia

 1. Klient może składać zamówienia w sklepie internetowym 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu poprzez wypełnienie formularza na stronie internetowej www.medycynanturalna.pl

 2. Sklep prowadzi sprzedaż wyłącznie na terytorium Polski.

 3. Sklep przyjmuje zamówienia wyłącznie drogą elektroniczną (poprzez wypełnienie formularza na stronie www.medycynanaturalna.pl lub za pośrednictwem korespondencji email). Nie przyjmujemy zamówień drogą telefoniczną.

 4. Informacje o produktach prezentowane na stronie internetowej www.medycynanaturalna.pl nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego, stanowią zaproszenie do zawarcia umowy sprzedaży.

 5. Złożenie zamówienia może nastąpić poprzez założenie konta w drodze bezpłatnej rejestracji lub bez dokonywania rejestracji, po wypełnieniu formularza na stronie: www.medycynanaturalna.pl

 6. W celu złożenia zamówienia Klient dodaje konkretny produkt do koszyka przez wybór opcji ,,dodaj do koszyka”, następnie wybiera opcję dostawy i płatności i klika przycisk „zamawiam”. Następnie wypełnia pola obowiązkowe w celu realizacji zamówienia: imię, nazwisko, adres do dostawy, adres e-mail, nr telefonu lub wypełnia dane w celu zalogowania (dotyczy zarejestrowanych użytkowników).

 7. Ostatecznym etapem złożenia zamówienia jest akceptacja regulaminu poprzez zaznaczenie odpowiedniej opcji a następnie kliknięcie w przycisk „wyślij zamówienie (obowiązek zapłaty)”.

 8. Przyjęcie zamówienia następuje poprzez poprawne wypełnienie i wysłanie formularza zamówienia z poprawnie wpisanymi danymi adresowymi i kontaktowymi.

 9. Zamówienia złożone w powyższy sposób są potwierdzane zwrotną automatyczną odpowiedzią na wskazany adres mailowy Klienta. Za chwilę zawarcia umowy uznaje się wysłanie do Klienta informacji zwrotnej z potwierdzeniem przyjęcia zamówienia.

 10. Umowa sprzedaży zawarta jest na czas oznaczony, który stanowi okres realizacji zamówienia.

 11. Zamówienia złożone z opcją płatności "za pobraniem" wymagają dodatkowego potwierdzenia przez kupującego drogą elektroniczną. Następuje to poprzez kliknięcie w link aktywacyjny przesłany w wiadomości e-mail. Klient otrzyma ją natychmiast po wysłaniu zamówienia. Brak potwierdzenia złożenia zamówienia w terminie 7 dni jest równoznaczny z jego anulowaniem.

 12. Sklep zobowiązuje się do dostarczenia produktów bez wad.

§3. Wysyłka i koszty

 1. Sklep MedycynaNaturalna.pl zawsze informuje drogą email o realizacji i wysyłce zamówienia.

 2. Zamówienia realizujemy za pośrednictwem Poczty Polskiej usługa Pocztex kurier oraz kuriera DPD do wyboru Klienta podczas składania zamówienia.

 3. W przypadku materiałów delikatnych wymagających szczególnego traktowania jak również zamówień, których waga łączna produktów przekracza 5kg Sklep zastrzega sobie prawo do ograniczenia sposobu dostawy poprzez dostawę tylko za pośrednictwem kuriera DPD.

 4. Czas dostawy produktów wynosi nie więcej niż 14 dni od dnia zawarcia umowy. Termin otrzymania przesyłki to każdorazowo czas skompletowania zamówienia powiększony o czas dostawy. Czas wysyłki produktu podany jest przy każdym z nich

 5. Przesyłki pocztowe nadajemy od poniedziałku do piątku zawsze jako Pocztex kurier. Czas dostawy wg informacji podanych przez regulamin usług Poczty Polskiej wynosi 2 dni robocze.

 6. Przesyłki kurierskie nadajemy w dni robocze firmą kurierską DPD. Czas doręczenia to następny dzień roboczy licząc od dnia otrzymania informacji o jej nadaniu. W niektórych przypadkach czas ten może być wydłużony do 48h. Nie gwarantujemy dostawy przez kuriera w określonym przedziale godzinowym. W przypadku takiej potrzeby należy kontaktować się w dniu planowego doręczenia bezpośrednio z oddziałem DPD podając numer przesyłki

 7. W przypadku przesyłek kurierskich zaleca się aby Klient sprawdził zawartość w obecności kuriera i w razie uszkodzeń spisał protokół szkody.

 8. Koszty wysyłki zależą od sposobu płatności oraz wysyłki i wynoszą

  Przy przedpłacie:
  Pocztex kurier - 13,90 zł
  Kurier DPD - 15,99 zł

  Za pobraniem:
  Pocztex kurier - 16,50 zł
  Kurier DPD - 19,99 zł

  Przy zakupach przekraczających 300zł (po rabatach) dostępna będzie przynajmniej jedna opcja wysyłki z dostawą GRATIS.

 9. Klient zobowiązany jest do zapłaty ceny za zamówiony produkt, w tym za koszty dostawy, nie później niż w terminie 14 dni od dnia zawarcia umowy, z zastrzeżeniem, gdy płatność następuje przy odbiorze. Możliwe są następujące formy płatności:

  a) przelew – wpłata na rachunek bankowy Sklepu: mBank 75114020040000360257885344 lub ING 27105014611000009067877309. Zamówienie jest przekazywane do realizacji z chwilą zaksięgowania wpłaty na rachunku bankowym Sklepu.

  b) płatności elektroniczne obsługiwana przez serwis Przelewy24 (www.przelewy24.pl), zarządzany przez firmę PayPro S.A. – krajowa instytucja płatnicza, z siedzibą w Poznaniu, przy ul. Pastelowej 8, wpisanej do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000347935, tj.:
  - przelew online,
  - karta płatnicza (Visa, Mastercard),
  - BLIK (polski system płatności mobilnych).
  Zamówienie opłacane tą formą płatności jest przekazywane do realizacji z chwilą potwierdzenia dokonania wybranej płatności przez Przelewy24.

  c) przy odbiorze – zapłata gotówką przy odbiorze produktu. W wybranych przypadkach Sklep zastrzega sobie prawo do dodatkowej weryfikacji telefonicznej tego typu zamówień.

§4. Odstąpienie od umowy i zwrot produktu

 1. Klient, który zawarł umowę za pośrednictwem Sklepu, może w terminie 30 dni odstąpić od niej bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, z wyjątkiem kosztów określonych w pkt 13 i 14 niniejszego paragrafu Regulaminu.

 2. Bieg terminu do odstąpienia od umowy rozpoczyna się:

  1) dla umowy, w wykonaniu której Sklep wydaje rzecz, będąc zobowiązany do przeniesienia jej własności – od objęcia rzeczy w posiadanie przez Klienta lub wskazaną przez niego osobę trzecią inną niż przewoźnik, a w przypadku umowy, która:

  a) obejmuje wiele rzeczy, które są dostarczane osobno, partiami lub w częściach – od objęcia w posiadanie ostatniej rzeczy, partii lub części,
  b) polega na regularnym dostarczaniu rzeczy przez czas oznaczony – od objęcia w posiadanie pierwszej z rzeczy;

  2) dla pozostałych umów – od dnia zawarcia umowy.

 3. Klient może odstąpić od umowy, składając oświadczenie o odstąpieniu od umowy. Oświadczenie można złożyć pisemnie (listownie), a także drogą elektroniczną na adres Sklepu wskazany w ·§ 1 pkt. 1 Regulaminu. Wzór formularza, za pomocą którego można złożyć oświadczenie o odstąpieniu od umowy stanowi załącznik do regulaminu oraz jest dostarczony Klientowi wraz z potwierdzeniem zawarcia umowy. Gotowy formularz możesz pobrać tutaj

 4. Do zachowania terminu na odstąpienia od umowy wystarczy wysłanie oświadczenia o odstąpieniu przed jego upływem.

 5. Sklep zobowiązuje się niezwłocznie przesłać Klientowi na trwałym nośniku potwierdzenie otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy złożonego drogą elektroniczną

 6. W przypadku wykonania prawa odstąpienia umowę uważa się za niezawartą.

 7. Jeżeli Klient złożył oświadczenie o odstąpieniu od umowy zanim Sklep potwierdził zamówienie przestaje wiązać.

 8. Sklep zobowiązuje się niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Klienta o odstąpieniu od umowy, zwrócić Klientowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy, które nie obciążają Klienta.

 9. Sklep dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Klient, chyba że Klient wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu.

 10. Sklep może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Klienta do chwili otrzymania rzeczy z powrotem lub dostarczenia przez Klienta dowodu jej odesłania w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

 11. Klient ma obowiązek zwrócić rzecz lub przekazać ją osobie upoważnionej przez Sklep do odbioru niezwłocznie, jednak nie później niż 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie rzeczy przed jego upływem

 12. Klient ponosi tylko bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy przez co należy rozumieć koszt odesłania towaru z powrotem do Sklepu.

 13. Klient ponosi koszty zwrotu rzeczy, jeżeli ze względu na swój charakter rzeczy te nie mogą zostać w zwykłym trybie odesłane pocztą.

 14. Klient ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.

 15. Zgodnie z art. 38 Ustawy o prawach konsumenta Klientowi nie przysługuje prawo odstąpienia od zawartej umowy sprzedaży dotyczących umów, których przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu.

§5. Reklamacja produktu

 1. Podstawą prawną reklamacji jest ustawa kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz.U. nr 16, poz. 93 ze zm.) oraz inne powszechnie obowiązujące przepisy prawa dotyczące rękojmi za wadę i gwarancji.

 2. Sklep jest odpowiedzialny z tytułu rękojmi za wady fizyczne i prawne, które istniały w chwili przejścia niebezpieczeństwa na Klienta lub wynikły z przyczyny tkwiącej w sprzedanym produkcie w tej samej chwili.

 3. Wada fizyczna polega na niezgodności sprzedanego produktu z umową sprzedaży. W szczególności sprzedany produkt jest niezgodny z umową sprzedaży, jeżeli:

  a) nie ma właściwości, które produkt tego rodzaju powinien mieć ze względu na cel w umowie sprzedaży oznaczony albo wynikający z okoliczności lub przeznaczenia;
  b) nie ma właściwości, o których istnieniu Sklep zapewnił Klienta, w tym przedstawiając próbkę lub wzór;
  c) nie nadaje się do celu, o którym Klient poinformował Sklep przy zawarciu umowy sprzedaży, a Sklep nie zgłosił zastrzeżenia co do takiego jej przeznaczenia;
  d) została Klientowi wydana w stanie niezupełnym.

 4. Sklep jest zwolniony od odpowiedzialności z tytułu rękojmi, jeżeli Klient wiedział o wadzie w chwili zawarcia Umowy Sprzedaży.

 5. Sklep odpowiada z tytułu rękojmi, jeżeli wada fizyczna zostanie stwierdzona przed upływem dwóch lat od dnia wydania produktu Klientowi.

 6. Klient może zgłosić roszczenia wynikające z rękojmi (reklamację) w ciągu 1 roku od zauważenia wady.

 7. Klient zgłasza reklamację towaru poprzez zawiadomienie Sklepu drogą poczty elektronicznej na adres e-mail: sklep@medycynanaturalna.pl

 8. Jeżeli rzecz sprzedana ma wadę Klient może: 1. żądać obniżenia ceny, 2. od umowy odstąpić, 3. żądać wymiany rzeczy na wolną od wad, 4. żądać usunięcia wady.

 9. Klient nie może odstąpić od umowy, jeżeli wada jest nieistotna. Klient nie może żądać obniżenia ceny albo odstąpić od umowy jeżeli Sklep niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla Klienta wymieni rzecz wadliwą na wolną od wad albo wadę usunie. Ograniczenie to nie ma zastosowania, jeżeli rzecz była już wymieniona lub naprawiana przez Sklep albo Sklep nie uczynił zadość obowiązkowi wymiany rzeczy na wolną od wad lub usunięcia wady. Klient może zamiast zaproponowanego przez Sklep usunięcia wady żądać wymiany rzeczy na wolną od wad albo zamiast wymiany rzeczy żądać usunięcia wady, chyba że doprowadzenie rzeczy do zgodności z umową w sposób wybrany przez Klienta jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów w porównaniu ze sposobem proponowanym przez Sklep.

 10. Zaleca się aby zgłoszenie reklamacyjne zawierało następujące dane: imię i nazwisko, adres do korespondencji (również adres e-mail oraz numer telefonu), przedmiot reklamacji, opis wady (przyczynę reklamacji), żądanie reklamacji i podpis. Przykładowy druk formularza stanowi załącznik do Regulaminu. Gotowy formularz możesz pobrać tutaj

 11. Jeżeli Klient zażądał wymiany rzeczy lub usunięcia wady albo złożył oświadczenie o obniżeniu ceny, określając kwotę, o którą cena ma być obniżona, a Sklep nie ustosunkował się do reklamacji w terminie 14 dni oznacza to, że uznaje roszczenie.

 12. O rezultacie reklamacji Sklep poinformuje Klienta na adres e-mail wskazany w zgłoszeniu reklamacyjnym.

 13. Sklep może odmówić spełnienia żądania reklamacji, jeżeli doprowadzenie do zgodności z umową rzeczy wadliwej w sposób wybrany przez Klienta jest niemożliwe albo w porównaniu z drugim możliwym sposobem doprowadzenia do zgodności z umową wymagałoby nadmiernych kosztów.

 14. Gdy realizacja uzasadnionej reklamacji wiąże się z wysłaniem Klientowi nowego towaru bądź usunięcia niezgodności, koszty dostaw ponosi Sklep.

§6 Postanowienia końcowe

 1. Ewentualne spory powstałe pomiędzy Sklepem a Klientem rozstrzygane będą przez sąd powszechny właściwy zgodnie z przepisami Kodeksu postępowania cywilnego.

 2. Klienci mogą kontaktować się ze Sklepem w następujący sposób:

  telefon: 505 511 300 od poniedziałku do piątku w godz. 10.00-18.00 lub
  e-mail: sklep@medycynanatrualna.pl

 3. Nazwa sklepu internetowego oraz adres strony: www.medycynanaturalna.pl oraz wszelkie materiały w nim się znajdujące stanowią przedmiot prawa autorskiego i podlegają ochronie prawnej.

 4. Wykorzystywanie i rozpowszechnianie ich bez zgody właściciela sklepu jest zabronione.

 5. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie mają przepisy prawa polskiego, w szczególności przepisy Kodeksu Cywilnego (Dz. U. 1964 nr 16 poz. 93 ), ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. 2002 nr 144 poz. 1204), ustawy o prawach konsumenta (Dz. U. 2014 poz. 827), a także ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 1997 nr 133 poz. 883).

 6. Niniejszy regulamin obowiązuje od dnia 15.07.2023 roku.

© 2008 - 2024 MedycynaNaturalna.pl • CMS SKLEP by KESS

do góry